IGD-hdr

Dit kind is nog niet geblaseerd

April 23, 2014

Verwelkom je gevoelens, je gedachten, je lichamelijke gewaarwordingen
en nodig dan Goddelijke Moeder uit om je hart aan te raken
met haar magische vingers zodat het volledig kan opengaan en verzachten
en zijn lied van eeuwige liefde zingen.

Je mag zachtjes naar haar toe buigen
terwijl zij deze genezing voor je hart aan het uitvoeren is.

Een houding van toewijding
ontwaakt de verbazing van het onschuldige kind in jou.

Dit kind is nog niet geblaseerd.
Het heeft voeling met de onzichtbare werelden.

Het spreekt tot de dieren, tot de feeen en wordt omringd door speelmakkers.

Als je deze zin voor verbazing, voor entoesiasme, voor avontuur
terug in je leven zou kunnen toelaten.

De zegeningen van Goddelijke Moeder
worden gegeven aan iedereen die erom vraagt.

In haar aanwezigheid lossen de bekommernissen zich op
en dankbaarheid en vrijgevigheid wellen op diep vanbinnen jou.

Als moeder van het universum
beschermt ze haar kinderen tegen onheil en onwetendheid.

Als je je in haar aanwezigheid bevindt, besef je hoe dierbaar dit leven is,
hoe dierbaar jij bent en hoe ongelooflijk het plan voor kosmische evolutie is.

Goddelijke Moeder zegent jou opnieuw
en zal beschikbaar blijven als jij daarvoor kiest.

IG-hdr

Divine Mother Blesses You Again

April 23, 2014

Welcome your feelings, your thoughts, your bodily sensations
and then invite Divine Mother to touch your heart
with her magical fingers so it can fully open and soften
and sing its song of eternal love.

You may gently bow to her
as she is administering this healing to your heart.

An attitude of devotion
awakens the wonder of the innocent child in you.

This child is not jaded yet.
It is in touch with the unseen worlds.

It speaks to the animals, to the fairies and it is surrounded by playmates.

If you could allow this sense of wonder, of enthusiasm,
of adventure back into your life.

The blessings of Divine Mother are given to anyone who asks.

In her presence worries dissipate
and gratitude and generosity are generated from deep inside of you.

As the mother of the universe
she protects her children from harm and ignorance.

When you sit in her presence you realize how precious this life is,
how precious you are and how incredible the plan for cosmic evolution is.

Divine Mother blesses you again and will remain available if you so choose.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

Pastoor De Swaeflaan 24
9990 Maldegem, Belgium

+32 (0)470 84 69 20
livinglightkathy@gmail.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2022-2025 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Flywheel Hosting