IGD-hdr

Open ruimte. Weidse, open ruimte.

Open ruimte. Weidse, open ruimte. Geen afgrenzingen. Hoe zou het voor jou zijn om gedachten rond zorgen zachtjes en beslist naast jou neer te leggen – gewoon voor nu? Open ruimte. Hoe zou het voor jou zijn om gedachten van angst naast jou neer te leggen – opnieuw, enkel voor nu? Open ruimte. Merk op hoe deze overweging jou een sterk centrum bezorgt van waaruit je je leven kan leiden. Minder zorgen, minder angsten. Minder angsten, minder zorgen. Wat win je hierdoor? Meer sereniteit en meer gelijkmoedigheid. Jij ziet en ervaart de rijkdom van de werkelijkheid voor wat zij is. Je ontkent de duisternis niet. Je nodigt het ongelooflijke licht uit van de open ruimte. Jij ziet alle krachten die werkzaam zijn en daarom kan jij een weloverwogen keuze maken op welke krachten jij je wil afstemmen. Jouw keuze is van belang. Je gaat zeer diep in de open ruimte als je mediteert en je laat toe dat jouw bevrijding zich ontvouwt ten bate van iedereen. Grote, open ruimte. Geen afscheiding. En tegelijkerijd, wanneer het nodig is, kan jij genezing zenden. Zeker als de planeet aan het rommelen is met orkanen en branden en andere rampen. Zend vanuit jouw staat van sereniteit, gelijkmoedigheid en innerlijke gerustheid. Open ruimte. Weidse, open ruimte. De visionaire mystica Wanja Twan, de geliefde Zweeds-Canadese Reiki meester, die zelf gezondheidsperikelen heeft, heeft een urgent verzoek om Reikigenezing te sturen naar het Amazonewoud en al zijn dieren. Wanja beschouwt het Amazonewoud als de luchtrecyclage voor de hele aarde en ook voor de mensheid. Wanja gebruikt een Zweedse uitdrukking “Farm Vred”, in de betekenis van “boze ingewanden” of “ingewanden in de knoop”. Het is mogelijk om de branden in het Amazonegebied als een uitdrukking hiervan te zien. Zend genezing naar dit alles en ook naar je familieleden en vrienden, vanuit een zich verdiepende sereniteit, gelijkmoedigheid en diepe innerlijke rust. In een verruimde bewustzijnstoestand ben jij één met alles wat is. Grote liefde en grote genezing doorheen de weidse ruimte.

IGD-hdr

Iedereen op zijn eigen tempo

May 24, 2017

Terwijl je op aarde bent, is het nuttig om jezelf te beschouwen
als een schitterende dimensie en prachtig vertoon van licht – kosmisch licht.

Kan je nog herinneren dat dit licht in jou zeer sterk was
toen je hier geboren werd?
Het is nog steeds zeer sterk en het wil schijnen, meer en meer.

Door te mediteren voed je dit licht terwijl het jou naar je bestemming leidt.

Op een bepaald punt in je reis besef je dat jij dit licht in jou bent.
Altijd geweest bent, altijd zult zijn.

Met dit besef gaat grote vrede gepaard.

Als een lichtlichaam ben je doorheen de tijd aan het reizen,
doorheen de sterrenstelsels, doorheen onbeperkte ruimte.

Iedereen op zijn eigen tempo.
Op zoek naar de liefde die je reeds bent.

Blijf doorgaan.
Stop nooit of nooit.
En weet de hele tijd dat enkel het nu werkelijkheid is.

Zeer zachtjes, zeer, zeer zachtjes
duw je het denkende stuk van de denkgeest opzij.

Soms blijft het denkende stuk van de denkgeest steken in de sleur
en maakt het jou tot een gevangene van de illusie.

Daarom, in het bijzonder tijdens het mediteren – richt je naar het hart.

Het hart is je essentie.
Het is de werkelijkheid.
Het is de waarheid.

In deze onbestendige tijden van grote verandering zijn er vele lichtwezens,
vele engelen, vele bodhisattva’s, vele avatars die jou aan het ondersteunen zijn.

Zelfs de aarde zelf, moeder Gaia,
is aan het proberen om op een directe manier in je hart en in je ziel te spreken.

Overal zijn er sjamanen, zelfs op de meest afgelegen plekken op de planeet,
die dezelfde boodschap brengen.

Jij kan een verschil uitmaken.
Jij bent het verschil.

Je hart zingt reeds een andere melodie.
Een melodie van liefde, van delen, van sociale rechtvaardigheid voor iedereen.

Mogen alle wezens zich bewustworden van de nobele waarheid van wat ze zijn
en waar de wereld voor dient.

Moge jij gelukkig zijn, zeer gelukkig,
en moge je geluk bijdragen tot de kwalitiet van het leven van alle wezens.

Het moge zo zijn.
In diepe vrede en in zachte overgave.

Als bewustzijn is er geen sterven.
Er is enkel continuiteit.

*********************

Kathy en ik zijn binnenkort in Belgie. De regelmatige doorgevingen stoppen dan en keren terug op vrijdag 14 juli (ook rechtstreeks online om 17u Belgische tijd). Wel zal ik deze keer waarschijnlijk in staat zijn om de meditaties van onze workshops in Orval door te mailen. Van harte, frank.

IGD-hdr

Adem liefde in. Adem liefde uit.

March 23, 2016

Adem liefde in.
Adem liefde uit.

Nu ben je in het centrum van de waarheid van wat jij bent.

Hoe kan de mensheid ooit leren?

Het tegengif voor vrees en geweld
is luisteren naar wat liefde te zeggen heeft.

Liefde heeft woorden van wijsheid.
Liefde is het antwoord en de nooit falende troost.

Geen gebeurtenis kan jou tegenhouden
om jou open te stellen en de vrede in jou te vinden.

Verenigd hierin ben je verbonden
en gesteund in de eenheid van liefde
en de schoonheid van je eeuwig wezen.

De wijdsheid van jouw stilte is een gebed
en kan niet misbegrepen worden.

Zij omarmt de hele planeet
en verzacht het lijden.

Jij bent het licht in deze wereld.
Jouw aanwezigheid maakt een radicaal verschil uit.

Wat jij bent, deel je.
Wees liefde.

Bij elke aanleiding, bij elke uitdaging
hernieuwt liefde haar uitnodiging
om te zijn wat jij bent.

IGD-hdr

De belofte en de gelofte van het Lentepunt

March 20, 2016

De belofte en de gelofte van het Lentepunt.

In een intelligent en welwillend universum
wordt nieuwe schepping altijd verwelkomd.

Op planeet Aarde geven alle schepsels nog steeds zeer diep gehoor
aan de cyclussen van de Natuur.

Wat is op deze veelbelovende dag jouw diepste verlangen
voor jouw leven en voor het leven op deze aarde?

Ben jij bereid om jou te laten leiden
door het onbegrensde hart van wijsheid en mededogen?

Heb jij vertrouwen dat jij al de nodige know-how hebt?

Ben jij bereid om een begroeting te geven
aan de zon, het water, de lucht, Moeder Gaia?

Ben jij bereid om, in diepe dankbaarheid,
te begroeten waarvoor je geschapen bent?

Zie je dat een begroeting geven en dankbaarheid
de twee vleugels van het onbegrensde hart zijn?

Als je dit alles ziet
ben je echt wel op weg om deze dag te vieren.

Elk daad van aardigheid, elke daad van vergeving,
zichtbaar of onzichtbaar, maakt een verschil uit.

Juist zoals jij, is het hele universum, op een bepaald niveau, zich bewust van alles.

Ruimdenkendheid, ten dienste gesteld aan een open hart,
kan al de afsluitingen neerhalen
tussen jou en volledige vrijheid.

IGD-hdr

Ze is absoluut volmaakt zoals ze is

December 11, 2015

Luister.
Luister naar de zachtheid van de regen en ontspan erin
zo lief, zo diep, zo volledig als je maar enigszins kan.

Je ware natuur heeft geen verfijning nodig.
Ze is absoluut volmaakt zoals ze is.

Je kan je zelfs haar geboorte niet herinneren
daar het nooit onderworpen is geweest
aan de door de mens gemaakte wetten van de tijd.

Maar de meesters, om het even welke meester van waarheid en wijsheid,
willen jou echt aanmoedigen om je te herinneren wat je waarlijk bent.

1 glimp.
Zelfs een enkele glimp hiervan
openbaart meer dan gelijk welke Schrift.

Hij neemt jou naar de diepe stilheid
waaruit alle activiteit en alle niet-activiteit naarboven rijzen.

Hij neemt jou naar de alles doordringende liefde
voorbij de verstrooiingen van het denken.

Velen zijn voor jou gekomen, je spiritiuele voorouders,
die op aarde gewandeld hebben in het weten van wat ze zijn.
Nu zijn er zo veel van jullie
dat een sprong in evolutie niet onrealistisch is.

Moge eeuwigdurende vrede op jou neerdalen terwijl je je herinnert,
voortdurend, oplettend en zeer liefdevol
wat jij bent en altijd zult zijn.

Shalom!
Vrede!
Ananda!

IGD-hdr

Je hart is de gids

December 9, 2015

Vergeet nooit –
deze keer kies je vrijwillig voor het pad van vreugde.

Op dit pad ben je een liefhebbende vriend voor jezelf.

Op dit pad geniet je ervan naar binnen te keren
en grootse, open ruimte te vinden.

Onderweg, zonder iets te vermijden,
tref je openheid na openheid aan.

Je hart is de gids.
Je open geest is de gelukkige dienaar.

Zo een tocht kan niet mislukken.
Er is geen vooropgezet plan.
Er is geen gehechtheid.

De geestestoestanden komen en gaan.
Bewustzijn van wat jij echt bent
groeit, ogenblik na ogenblik.

Dit bewustzijn is niet individueel.
Het deelt zichzelf, tegelijkertijd, met iedereen.

Deze aanwezigheid, deze ongehinderde aanwezigheid,
wordt niet lastig gevallen door het gebabbel van het denken
en gevoelens van ontoereikendheid.
Deze aanwezigheid is de vreugde zelf en dit ben jij.

IGD-hdr

Ontwaken is aan het gebeuren

August 28, 2015

De stilte is zich aan het verdiepen
en sacrale stootkracht aan het winnen.

Ontwaken is aan het gebeuren.

Het hart is de hoogste soetra en tantra.

Laat nu alle beperkende geloofssystemen los.

Waarom ontwaken uitstellen voor een toekomstige manifestatie
als je precies nu geroepen wordt?

Zie de eenvoud, de schoonheid en de fundamentele goedheid
van je eigen ware natuur en deel het met anderen, wanneer mogelijk.

Weet dat hulp beschikbaar is van zo velen die met jou stappen, altijd.

Ontvang de zoete zegeningen van Heer Krishna.

Ontvang de liefdevolle zegeningen van Heer Jezus.

Ontvang de sacrale zegeningen van de Heilige Kabbalah.

En tenslotte, ontvang de tantrische zegeningen van Prajnaparamita,
Nobele Godin van Transcendentale Wijsheid,
met wie alle boeddha’s verbonden zijn, van buik tot buik.

Terwijl je stilte tot een oceaan van mededogen wordt,
wordt jij, en alle wezens met jou, bevrijd.

IGD-hdr

Zet jezelf niet klem

February 13, 2015

Zet jezelf niet klem.
Blijf je inlaten met het heilige onderwijs van het leven.

Onder de vele leraren is Liefde zoals de Hogepriesteres.
Wanneer je twijfelt, stel jezelf de vraag “Wat zou Liefde doen?”

Weerstand hebben tegen Liefde
is een vorm van wrok koesteren tegen het leven.

Liefde bloeit mooi op in een klimaat van durf en nieuwsgierigheid,
overgave en aanvaarding.

Weiger absoluut om jezelf zielig te vinden.
Liefde stijgt uit boven dit alles, in een oogwenk.

Jij bent Liefde.
Laat dit binnenkomen
tot je weet en voelt dat dit de waarheid is over jou.

Jij bent Liefde, zelfs voor het begin van het begin.

Weten wat jij bent, eindigt de projektie van de afscheiding.

Jij bent Liefde.
De dienaar van de priesteres en de priesteres zelf.

Vergeten wat jij bent, is miserie.
Je herinneren wat jij bent, is geluk.

IGD-hdr

Waar ook er gevoeligheid is

November 28, 2014

Een grote aanwezigheid wil zichzelf delen met jou.

Waar ook er gevoeligheid is, is er doorgeving.

Zeg aan je voeten, je knieen, je benen en je heiligbeen
om wortels te groeien tot diep in de buik van de aarde.

Suggereer aan je seksuele centrum en je zonnevlecht
om helemaal op hun gemak te zijn, zich uit te breiden in de ruimte
en op een aangename en natuurlijke manier springlevend te zijn.

Vraag nu aan je hart om tegelijk sterk en zacht te zijn,
gevoelig en alles omarmend.

Laat geen afstand tussen jouw hart en het kosmische hart.

Je keel, je derde oog, je kruin zijn aan het vibreren in eendracht.
Zij ontvangen een heldere uitzending van het intergalactische licht.
Laat het over jou stromen.

Wees je bewust dat jouw potentieel geactiveerd wordt.

Jouw potentieel voor goedheid, voor eenheid, voor liefde en mededogen
is buitengewoon.

Jouw aspiratie is vast en krachtig zoals het is.
Jij bent de oprijzing aan het bevorderen
van een zeer weldadige en harmonieuze werkelijkheid.

Doorheen jou als een kanaal en anker
kan ze manifesteren zodat iedereen er deel aan kan hebben.

Alles rondom jou is aan het trillen met potentieel en goddelijke schepping.

IGD-hdr

Dit kind is nog niet geblaseerd

April 23, 2014

Verwelkom je gevoelens, je gedachten, je lichamelijke gewaarwordingen
en nodig dan Goddelijke Moeder uit om je hart aan te raken
met haar magische vingers zodat het volledig kan opengaan en verzachten
en zijn lied van eeuwige liefde zingen.

Je mag zachtjes naar haar toe buigen
terwijl zij deze genezing voor je hart aan het uitvoeren is.

Een houding van toewijding
ontwaakt de verbazing van het onschuldige kind in jou.

Dit kind is nog niet geblaseerd.
Het heeft voeling met de onzichtbare werelden.

Het spreekt tot de dieren, tot de feeen en wordt omringd door speelmakkers.

Als je deze zin voor verbazing, voor entoesiasme, voor avontuur
terug in je leven zou kunnen toelaten.

De zegeningen van Goddelijke Moeder
worden gegeven aan iedereen die erom vraagt.

In haar aanwezigheid lossen de bekommernissen zich op
en dankbaarheid en vrijgevigheid wellen op diep vanbinnen jou.

Als moeder van het universum
beschermt ze haar kinderen tegen onheil en onwetendheid.

Als je je in haar aanwezigheid bevindt, besef je hoe dierbaar dit leven is,
hoe dierbaar jij bent en hoe ongelooflijk het plan voor kosmische evolutie is.

Goddelijke Moeder zegent jou opnieuw
en zal beschikbaar blijven als jij daarvoor kiest.

IGD-hdr

Zo een hart kan niet worden gebroken

November 20, 2013

Ja.
Helemaal op deze manier.
Stop met je te jagen en met tobben.
Ogenblikkelijk voel je je meer verbonden met je lichaam, met je hart
en vooral met de wijdsheid die jij altijd bent.

Het leven kan geen aaneenschakeling zijn van afleidingen.
Het is een uitnodiging om in het mysterie te leven
en in overgave van wat onkenbaar is.

De mystici spreken hierover als leven in God,
leven in liefde, leven als je ware zelf.

Op dit pad zijn verlegt jouw perspektief.
Het maakt jou geweldig dankbaar voor al de magische ontmoetingen
tot stand gebracht door het bestaan zelf
in het voorkomen van de perfekte koppelaar.

Bovendien is de meest onwaarschijnlijke samenkomst
precies die met je ware zelf.

Deze ontmoeting blijft zich voortzetten
en is een spiegel van hoe je gedraagt naar anderen toe.

Soms is het heel duidelijk dat er geen anderen zijn.
Alles is een.

In je echte hart is er meer dan genoeg ruimte voor iedereen en alles.
Zo een hart kan niet worden gebroken.
Het groeit en groeit.

Als je hart gevoelig is
gebeurt er een verzachting in heel het universum.

IGD-hdr

Weet dat dit de waarheid is over jou

August 21, 2013

Bewijs jezelf een grote dienst
en zet je zorgen opzij.
Werkelijk waar, al je zorgen.

Geef nu je hart over aan liefde.
Nodig goddelijke aanwezigheid uit om aan jou
het mysterie van je echte zelf te openbaren.

Je echte zelf is niet gebonden door de beperkingen
van tijd en ruimte.

Het was daar voordat je lichaam zich vormde.
Het zal daar zijn na de oplossing van je lichaam.
Het is daar op dit ogenblik.

Sommig heiligen of wijzen zijn zo sterk gevestigd in dit zelf
dat er een schitterende aureool rond hen schijnt te zijn.
In essentie is je echte zelf hierin helemaal niet anders.

Terwijl je hieraan ruimte geeft,
terwijl het overneemt,
is er een gezamenlijk gevoel van diepe liefde, vrede, kracht, weidsheid
en een geweldige nederigheid tegenover dit mysterie.

Het is een onderdeel van je training om te leren leven vanuit deze plaats.

Ook al ben je hier onbekend terrein aan het bestappen
is er iets in jou dat reeds weet dat dit de te volgen weg is.

Niets anders heeft veel zin.
Liefde is de manier om te zijn.

Weet dat dit de waarheid is over jou.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

Pastoor De Swaeflaan 24
9990 Maldegem, Belgium

+32 (0)470 84 69 20
livinglightkathy@gmail.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2022-2025 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Flywheel Hosting