IGD-hdr

Zo een hart kan niet worden gebroken

November 20, 2013

Ja.
Helemaal op deze manier.
Stop met je te jagen en met tobben.
Ogenblikkelijk voel je je meer verbonden met je lichaam, met je hart
en vooral met de wijdsheid die jij altijd bent.

Het leven kan geen aaneenschakeling zijn van afleidingen.
Het is een uitnodiging om in het mysterie te leven
en in overgave van wat onkenbaar is.

De mystici spreken hierover als leven in God,
leven in liefde, leven als je ware zelf.

Op dit pad zijn verlegt jouw perspektief.
Het maakt jou geweldig dankbaar voor al de magische ontmoetingen
tot stand gebracht door het bestaan zelf
in het voorkomen van de perfekte koppelaar.

Bovendien is de meest onwaarschijnlijke samenkomst
precies die met je ware zelf.

Deze ontmoeting blijft zich voortzetten
en is een spiegel van hoe je gedraagt naar anderen toe.

Soms is het heel duidelijk dat er geen anderen zijn.
Alles is een.

In je echte hart is er meer dan genoeg ruimte voor iedereen en alles.
Zo een hart kan niet worden gebroken.
Het groeit en groeit.

Als je hart gevoelig is
gebeurt er een verzachting in heel het universum.

IG-hdr

Stop Hurrying and Worrying

November 20, 2013

Yes.
Just like this.
Stop hurrying and worrying.
Immediately you feel more connected to your body, to your heart
and especially to the vastness which you always are.

Life cannot be a series of distractions.
It is an invitation to live in mystery
and in surrender to what is unknown.

The mystics speak of this as living in God,
living in love, living as your true self.

To be on this journey reorients your perspective.
It makes you immensely grateful for all the magical encounters
arranged by existence itself in the guise of the perfect matchmaker.

On top of it
the most unbelievable meeting is precisely the one with your true self.

This meeting is ongoing and is a mirror for how you relate to others.

At times it will be really obvious that there are no others.
All is one.

In your true heart there is plenty of room for everyone and everything.
Such a heart cannot be broken.
It grows and grows.

When your heart is tender
there is a softening in the whole universe.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

Pastoor De Swaeflaan 24
9990 Maldegem, Belgium

+32 (0)470 84 69 20
livinglightkathy@gmail.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2022-2025 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Flywheel Hosting