IGD-hdr

Je hart is de gids

December 9, 2015

Vergeet nooit –
deze keer kies je vrijwillig voor het pad van vreugde.

Op dit pad ben je een liefhebbende vriend voor jezelf.

Op dit pad geniet je ervan naar binnen te keren
en grootse, open ruimte te vinden.

Onderweg, zonder iets te vermijden,
tref je openheid na openheid aan.

Je hart is de gids.
Je open geest is de gelukkige dienaar.

Zo een tocht kan niet mislukken.
Er is geen vooropgezet plan.
Er is geen gehechtheid.

De geestestoestanden komen en gaan.
Bewustzijn van wat jij echt bent
groeit, ogenblik na ogenblik.

Dit bewustzijn is niet individueel.
Het deelt zichzelf, tegelijkertijd, met iedereen.

Deze aanwezigheid, deze ongehinderde aanwezigheid,
wordt niet lastig gevallen door het gebabbel van het denken
en gevoelens van ontoereikendheid.
Deze aanwezigheid is de vreugde zelf en dit ben jij.

IG-hdr

Choose Voluntarily the Path of Joy

December 9, 2015

Always remember
– this time you are choosing voluntarily the path of joy.

On this path you are a loving friend to yourself.

On this path you enjoy going inside
and finding vast, open space.

On the way, not avoiding anything,
you come upon openness after openness.

Your heart is the guide.
Your open mind is the happy servant.

Such a journey cannot fail.
There is no agenda.
There is no attachment.

States of mind come and go.
Awareness of what you really are
grows, moment by moment.

This awareness is not individual.
It shares itself, simultaneously, with everyone.

This presence, this unobstructed presence,
is not bothered by mind chatter and feelings of inadequacy.
This presence is joy itself and it is you.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

Pastoor De Swaeflaan 24
9990 Maldegem, Belgium

+32 (0)470 84 69 20
livinglightkathy@gmail.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2022-2025 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Flywheel Hosting