IGD-hdr

Weet dat dit de waarheid is over jou

August 21, 2013

Bewijs jezelf een grote dienst
en zet je zorgen opzij.
Werkelijk waar, al je zorgen.

Geef nu je hart over aan liefde.
Nodig goddelijke aanwezigheid uit om aan jou
het mysterie van je echte zelf te openbaren.

Je echte zelf is niet gebonden door de beperkingen
van tijd en ruimte.

Het was daar voordat je lichaam zich vormde.
Het zal daar zijn na de oplossing van je lichaam.
Het is daar op dit ogenblik.

Sommig heiligen of wijzen zijn zo sterk gevestigd in dit zelf
dat er een schitterende aureool rond hen schijnt te zijn.
In essentie is je echte zelf hierin helemaal niet anders.

Terwijl je hieraan ruimte geeft,
terwijl het overneemt,
is er een gezamenlijk gevoel van diepe liefde, vrede, kracht, weidsheid
en een geweldige nederigheid tegenover dit mysterie.

Het is een onderdeel van je training om te leren leven vanuit deze plaats.

Ook al ben je hier onbekend terrein aan het bestappen
is er iets in jou dat reeds weet dat dit de te volgen weg is.

Niets anders heeft veel zin.
Liefde is de manier om te zijn.

Weet dat dit de waarheid is over jou.

IG-hdr

Invite Divine Presence to Reveal to You

August 21, 2013

Do yourself a great favor
and set all your worries to the side.
Really, all of them.

Now surrender your heart to love.
Invite divine presence to reveal to you
the mystery of your true self.

Your true self is not bound by the limitations
of time or space.

It was there before your body formed itself.
It will be there after the dissolution of your body.
It is there right now.

Some saints or sages are so strongly established in this self
that there seems to be a shining halo around them.
In essence your true self is not different at all.

As you are yielding to this,
as it is taking over,
there is a combined sense of deep love, peace, power, spaciousness
and a tremendous humbleness in the face of the mystery.

It is part of your training to learn how to live from this place.

Even though you are stepping into unknown territory
something in you already knows this is the way to go.

Nothing else makes much sense.
Love is the way to be.

Know that this is the truth about you.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

Pastoor De Swaeflaan 24
9990 Maldegem, Belgium

+32 (0)470 84 69 20
livinglightkathy@gmail.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2022-2025 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Flywheel Hosting