Open ruimte. Weidse, open ruimte. Geen afgrenzingen. Hoe zou het voor jou zijn om gedachten rond zorgen zachtjes en beslist naast jou neer te leggen – gewoon voor nu? Open ruimte. Hoe zou het voor jou zijn om gedachten van angst naast jou neer te leggen – opnieuw, enkel voor nu? Open ruimte. Merk op hoe deze overweging jou een sterk centrum bezorgt van waaruit je je leven kan leiden. Minder zorgen, minder angsten. Minder angsten, minder zorgen. Wat win je hierdoor? Meer sereniteit en meer gelijkmoedigheid. Jij ziet en ervaart de rijkdom van de werkelijkheid voor wat zij is. Je ontkent de duisternis niet. Je nodigt het ongelooflijke licht uit van de open ruimte. Jij ziet alle krachten die werkzaam zijn en daarom kan jij een weloverwogen keuze maken op welke krachten jij je wil afstemmen. Jouw keuze is van belang. Je gaat zeer diep in de open ruimte als je mediteert en je laat toe dat jouw bevrijding zich ontvouwt ten bate van iedereen. Grote, open ruimte. Geen afscheiding. En tegelijkerijd, wanneer het nodig is, kan jij genezing zenden. Zeker als de planeet aan het rommelen is met orkanen en branden en andere rampen. Zend vanuit jouw staat van sereniteit, gelijkmoedigheid en innerlijke gerustheid. Open ruimte. Weidse, open ruimte. De visionaire mystica Wanja Twan, de geliefde Zweeds-Canadese Reiki meester, die zelf gezondheidsperikelen heeft, heeft een urgent verzoek om Reikigenezing te sturen naar het Amazonewoud en al zijn dieren. Wanja beschouwt het Amazonewoud als de luchtrecyclage voor de hele aarde en ook voor de mensheid. Wanja gebruikt een Zweedse uitdrukking “Farm Vred”, in de betekenis van “boze ingewanden” of “ingewanden in de knoop”. Het is mogelijk om de branden in het Amazonegebied als een uitdrukking hiervan te zien. Zend genezing naar dit alles en ook naar je familieleden en vrienden, vanuit een zich verdiepende sereniteit, gelijkmoedigheid en diepe innerlijke rust. In een verruimde bewustzijnstoestand ben jij één met alles wat is. Grote liefde en grote genezing doorheen de weidse ruimte.